БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭЛТЭС

2016-10-24 09:27:00

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл болон статистик мэдээллийг холбогдох байгууллагаас авч нэгтгэх, судлах, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх, хэрэглэгчдэд мэдээлэх;

  • Хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор төрийн бусад үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, тэдэнд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;

  • Хөрөнгө оруулалтын талаарх хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл болон хөрөнгө оруулалтын нөхцөл, шаардлагыг гадаад, дотоодод төлөвлөгөөтэйгөөр цогц байдлаар төрөл бүрийн арга, хэрэгслийг ашиглан сурталчлах;

  • Гадаад орны хөрөнгө оруулалтын талаарх туршлага, санхүүгийн эх үүсвэрийн талаар судалгаа хийж, өөрийн улс орны эдийн засагт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг сонгох, түүнийг татах үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.