ЗАХИРГАА,УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

2016-10-24 09:28:00

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, газрын үйл ажиллагааг нэгтгэн төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, захиргааны нийтлэг үйлчилгээ, санхүү, аж ахуйн ажлыг зохицуулах;

  • Хууль тогтоомж, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн гүйцэтгэл, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, хууль тогтоомжийн төсөл, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах асуудлаар хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

  • Төсвийн хэрэгжилтэд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх дүгнэлт, зөвлөмж өгөх.

Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.