ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР


2 жилийн өмнө / 2016-10-24 00:00:00 /


Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль тогтоомжийн төсөл, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах асуудлаар хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;