ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР


3 жилийн өмнө


Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль тогтоомжийн төсөл, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах асуудлаар хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;