Үндэсний хөгжлийн газар Шинжлэх Ухааны академи хамтран бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулах чиглэлээр хамтарсан судалгааны ажлуудыг эхлүүллээ


2 жилийн өмнө


undefined

undefined

undefined