Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай хамтран ажиллана


2 жилийн өмнө


undefined

undefined