Хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэсн арга хэмжээ буюу албан хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр дотоод нөөц бололцоогоор хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2018-04-10 16:43:00

Тус байгууллага нь албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, ур чадвар, мэргэшлийг дэмжиж 2017 оны хувьд дотоод 12 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 122 албан хаагч, гадаад 15 хурал, форум, 6 туршлага судлах аялал, 29 сургалтад давхардсан тоогоор 55 албан хаагч хамрагдсан байна.

Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.