ТХЗ-ын талаарх Зүүн Хойд Азийн чуулга уулзалтаар Дэлхийн 2030 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх туршлагаа улс орнууд солилцож байна


1 жилийн өмнө