Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар /Бүртгэл, мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтсийн дарга/


8 сарын өмнө


Бүртгэл: 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр ажлын цаг /8:30-17:30/-ийн хооронд өөрийн биеэр очиж бүртгүүлнэ. Бүрдүүлэх материалыг Төрийн албан зөвлөлийн csc.gov.mn сайтаас мэдээлэл авна уу Шалгалт: 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр ТАЗ-ын байранд болно.

Албан тушаал,нэр

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Ажлын туршлага

1

Бүртгэл, мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтсийн дарга

Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Хэл, соёл судлал, төрийн захиргаа, гадаад харилцаа

Хоёр болон түүнээс дээш гадаад хэлний мэдлэгтэй байх /Үүнд: Англи, Орос, Герман, Хятад/

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх