Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар /Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн Судалгаа, шинжилгээний албаны дарга/


8 сарын өмнө


Бүртгэл: 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр ажлын цаг /8:30-17:30/-ийн хооронд өөрийн биеэр очиж бүртгүүлнэ. Бүрдүүлэх материалыг Төрийн албан зөвлөлийн csc.gov.mn сайтаас мэдээлэл авна уу Шалгалт: 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр ТАЗ-ын байранд болно.

Албан тушаал,нэр

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Ажлын туршлага

1

Судалгаа, шинжилгээний албаны дарга

Доктор болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Инженер, Эдийн засагч

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд мэргэшсэн байх

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр 10-аас дээш жил ажилласан байх