"Дэлхийн хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалт 2018"-аар шилдэг өөрийн орон болон хөрөнгө оруулалтын орчноо амжилттай сурталчилсан орноор Монгол Улс шалгарлаа


2 жилийн өмнө


НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал /НYБХХБХ/-аас 2018 оны 10 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд Женев хотноо зохион байгуулагдсан Дэлхийн хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтын үеэр “Хөрөнгө оруулалтын хотхон” арга хэмжээнд Үндэсний хөгжлийн газраас амжилттай оролцож, Монгол Улс болон хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах, гишүүн орнуудын төр засгийн шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст, олон улсын хөрөнгө оруулагчдад бодит мэдээлэл өгөх зорилго бүхий өндөр ач холбогдолтой дэлхийн хэмжээний чуулга уулзалтаар 51 орон оролцсоноос шагналт 6 байрны нэгэнд Монгол Улс шалгарлаа.

undefined

undefined