Хөрөнгө оруулагчийн тодорхойлолт


1 долоо хонгийн өмнө


Хөрөнгө оруулагчийн тодорхойлолт авахад бүрдүүлэх материал

1. Өргөдлийн маягт /Анхааруулга: А5 дээр хэвлэн, компаний тамга дарна уу/

2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3. Пасспортын хуулбар: Тодорхойлолт авах хөрөнгө оруулагч, удирдлага, эрх бүхий этгээдийн паспортын хуулбар 

4. Татварын тодорхойлолт: 2018, 2019 он