Татварын ерөнхий газар


1 жилийн өмнө


Татварын ерөнхий газар нь дараах үйлчилгээг үзүүлж байна:

  • Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн хуулийн этгээдийг татвар төлөгчөөр бүртгэх

  • Татвар төлөгчийн цахим шуудан болон утасны дугаарт татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх мэдэгдэл хүргүүлэх

  • Татвар төлөгч цахим системд нэвтэрч бүртгэлийн мэдээллээ баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлэх

  • Татвар төлөгчийн гэрчилгээ, бүртгэсэн тухай мэдэгдлийг цахим шууданд хүргэх

  • Татвар төлөгч хүсвэл лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх;

  • Татварын хууль, тогтоомжийг тайлбарлан таниулах, зөвлөгөө өгөх

  • Татвар төлөгч татвараа хэрхэн тайлагнах, татвар төлөх талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.