Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал


12 сарын өмнө


Үндэсний хөгжлийн газар нь Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага /ЭТИС/ хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой хөгжил-Түншлэлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах” зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүнийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Үндэсний хөгжлийн газар болон Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/-ийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага /ЭТИС/ хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой хөгжил-Түншлэлийн зөвлөл”-ийг орон нутагт байгуулах, олон улсын сайн туршлага судлах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ТХТЗ-ийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх талаар видео хичээлийн агуулга контентыг бэлтгэж, ажлын даалгавар боловсруулах болон тус үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулж ажиллахад чиглэгдэнэ. Зөвлөх үйлчилгээ нь дараах 3 ажлын даалгаварын хүрээнд хийгдэнэ. Үүнд:

  • “Тогтвортой хөгжил-Түншлэлийн зөвлөл”-ийг орон нутагт байгуулах, олон улсын сайн туршлага судлах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
  • “Тогтвортой хөгжил-Түншлэлийн зөвлөл”-ийг орон нутагт байгуулах, үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зорилготой видео хичээлийн агуулга контентыг бэлтгэж, ажлын даалгавар боловсруулах,
  • “Тогтвортой хөгжил-Түншлэлийн зөвлөл”-ийг орон нутагт байгуулах, үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зорилготой видео хичээл боловсруулах бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах

Бүрдүүлэх материал:

Хувь хүн:

  • Бүрэн танилцуулга /CV/
  • Гурав хүртэлх тооны ижил төстэй үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн талаар ажил олгогч /захиалагчийн тодорхойлолт. (Заавал ирүүлэх шаардлагагүй боловч давуу тал болно.) 

Сонирхсон хувь хүн бичиг баримтаа 2020 оны 04-р сарын 27-ны 14:00 цагт доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот,

Чингэлтэй дүүрэг,

Нэгдсэн Үндэстний Гудамж 5/1 
Засгийн газрын ll байр

(Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын 211 тоот өрөө, утас:261568