ТХХТ-ээр хэрэгжих төслийн зардал, ашгийн тооцоо хийх, тухайн төслийг үнэлэх аргачлалын төсөл”-д санал авах тухай зарлал


1 жилийн өмнө


Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсгийг үндэслэн “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжих төслийн зардал, ашгийн тооцоо хийх, тухайн төслийг үнэлэх аргачлалын төсөл”-д санал авахаар Үндэсний хөгжлийн газрын албан ёсны цахим хуудсанд байршуулж байна. Уг төсөлтэй холбоотой саналаа 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэлх хугацаанд Badamkhand.b@nda.gov.mn цахим хаяг болон 261734 утсаар холбогдон өгнө үү.

Төслийн дэлгэргүй LHs3XD70iMk8IPI.jpg