Мэдээ мэдээлэл


2018-02-12
Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолын дагуу батлагдсан авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн дагуу тус газрын олон нийтийн төвд 2018 оны 01 дүгээр улиралд зохион байгуулагдах авлигын эсрэг сургалтад ҮХГ-аас оролцох албан хаагчдын хуваарь

Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолын дагуу батлагдсан авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн дагуу тус газрын олон нийтийн төвд 2018 оны 01 дүгээр улиралд зохион байгуулагдах авлигын эсрэг сургалтад Үндэсний хөгжлийн газраас оролцох албан хаагчдын хуваарь

2017-03-20
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүн сонгон шалгаруулна

2017-03-20
Хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын, мэдүүлгийн мэдээллийн системийн гарын авлага

2017-03-20
Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл

2017-03-20
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

2017-03-20
Авлигын эсрэг хууль


Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.