Мэдээ мэдээлэл


2015-11-11
ХАСХОМ/ Хууль тогтоомж

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ-ийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

2015-11-11
ХАСХОМ / Маягтууд

2015-11-02
Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

2015-10-26
Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл

2015-10-26
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил


Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.