Дэлхийн банк группын олон улсын санхүүгийн корпорацитай уулзлаа