Мэдээ мэдээлэл


2015-09-08
ADB төсөл

ХААХХ-ийн төслийн эхний шатны хүрээнд түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгч малчид, хоршоодыг дэмжих хөрөнгө оруулалт хийх, чадавхижуулах ажлыг ЗГ-аас сонгосон 6 аймгийн 38 сумдад хэрэгжүүлж, 1,46 сая ам.доллар бүхий 176 тэтгэлэгийг 104 хоршоодод олгож, 23 төрлийн сургалтад 4,300 гаруй хүн хамрагдав.

2015-08-24
Шинэ боломж, шинэ амьдралыг бий болгосон 20 жил

Шинэ боломж, шинэ амьдралыг бий болгосон 20 жил


Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.