Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага /ЭТИС/ хөтөлбөр


3 жилийн өмнө


Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага /ЭТИС/ хөтөлбөр

Салбар: хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, жижиг дунд үйлдвэр

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

 Улаанбаатар хот, Увс, сэлэнгэ, баянхонгор

Төслийн зорилго, хэрэгцээ шаардлага

Монгол улсын ашигт малтмалын баялагт тулгуурласан, тогтвортой, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих үндэсний болон орон нутгийн түнш байгууллагуудын чадварыг сайжруулах. Уул уурхайд гол анхаарлаа хандуулсан сонгогдсон дөрвөн аймагт жижиг, дунд үйлдвэрүүдэдийг дэмжин ажиллах

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

ашигт малтмал, жижиг дунд үйлдвэр

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол үр өгөөж

Баянхонгор, Сэлэнгэ, Увс аймгийн тогвортой хөгжил, жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах

Хэрэгжүүлэх хугацаа

2017-2020

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

 Төсөл хэрэгжээд 2 дахь жил дээ орж байна, одоогийн байдлаар 56 ЖДҮ-д дэмжлэг үзүүлсэн ба тэднээс 21% нь  ЖДҮ-н зээлд хамрагдаж чадсан байна.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

  Баянхонгор, Сэлэнгэ, Увс аймагт төвлөрч ажиллаж байна

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

-

Төслийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн шийдэл /шаардлага/

 Одоогийн байдлаар, төсөл нь төслийн байртай ба нэгдсэн мэдээллийн BIG data төвийг ҮХГ-тэй хамтран байгуулахаар төлөвлөж байна

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцаа

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг:

Д.Мөнхжаргал

51-261568

munkhjargal.d@nda.gov.mn