Үндэсний тээвэр логистикийн сүлжээг байгуулах судалгаа хийх, батлах зорилтын хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа


3 жилийн өмнө


Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.113.3 дугаар зүйлд заасан Үндэсний тээвэр логистикийн сүлжээг байгуулах судалгаа хийх, батлах зорилтын хүрээнд судалгааны болон зураглалын ажлын хэлэлцүүлгийг 2019 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр Үндэсний хөгжлийн газрын хурлын танхимд зохион байгуулав.

eJ6IPHZJQ5WCz6x.JPG

Судалгааны ажлын хүрээнд Хөдөө аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал, 2016-2020 оны баримтлах бодлого, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, газар тариалангийн талбайн нөөц, түүний ашиглалтын төлөв байдлын зураглал гаргах, Уул уурхайн бүтээгдэхүүний урсгалын зураглалыг үндэслэн уул уурхайн логистик төвүүдийн байршил, хүчин чадал, хөрөнгө оруулалтын томсгосон тооцоолол хийх, гэх мэт ажлууд хийгдэх юм.

RbUl8swy4TGmrI9.JPG

Тус ажлын хүрээнд холбогдох яамд, агентлагууд, төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, их сургуулиудаас төлөөллүүд оролцож өргөн цар хүрээтэй хэлэлцүүлэг болов.

C8lK4WLRr3QjBnR.JPGhcT1kbghP3wri2Z.JPGA5C0qbTP4tk6x9b.JPG