ТХТЗ БАЙГУУЛАГДСАН АЙМГУУД


1 жилийн өмнө


“Тогтвортой хөгжил-түншлэлийн зөвлөл” байгуулагдсан аймгуудын тогтоол

  1. Баянхонгор аймаг  LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  2. Сэлэнгэ аймаг  LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  3. Увс аймаг    LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  4. Дорнод аймаг    LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  5. Өмнөговь аймаг    LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  6. Дундговь      LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  7. Орхон аймаг    LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  8. Булган аймаг      LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  9. Говь-Алтай аймаг    LHs3XD70iMk8IPI.jpg
  10. Хэнтий аймаг    LHs3XD70iMk8IPI.jpg