ЦАХИМ СУРГАЛТ


2 жилийн өмнө


Цахим сургалтын зорилго нь “Тогтвортой хөгжил-түншлэлийн зөвлөл”-ийг орон нутагт байгуулж, олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зөвлөлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд оршино.

Дараах холбоосоор орж цахим сургалтад бүртгүүлж, хамрагдана уу.

Сургалтын холбоос: https://e-academy.mn/