МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДЛАА


12 сарын өмнө


cRKFJnCnPoSJbVa.jpgМонгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны  өдрийн 23 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл"-ийн хавсралт баримт бичиг болох  Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр батлагдлаа. Төсөл, арга хэмжээний мэдээллүүдээ хавсралт тус бүрээр доорх линкээс авна уу.   

2.1. Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр https://www.legalinfo.mn/annex/details/11215?lawid=15584

2.2. Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

https://www.legalinfo.mn/annex/details/11216?lawid=15584

2.3. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

https://www.legalinfo.mn/annex/details/11217?lawid=15584

2.4.Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

https://www.legalinfo.mn/annex/details/11218?lawid=15584