ТХХТ-ээр хэрэгжих төслийн зардал, ашгийн тооцоо хийх, тухайн төслийг үнэлэх аргачлалын төсөл”-д санал авах тухай зарлал


12 сарын өмнө


Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсгийг үндэслэн “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжих төслийн зардал, ашгийн тооцоо хийх, тухайн төслийг үнэлэх аргачлалын төсөл”-д санал авахаар Үндэсний хөгжлийн газрын албан ёсны цахим хуудсанд байршуулж байна. Уг төсөлтэй холбоотой саналаа 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэлх хугацаанд Badamkhand.b@nda.gov.mn цахим хаяг болон 261734 утсаар холбогдон өгнө үү.

Төслийн дэлгэргүй LHs3XD70iMk8IPI.jpg