Журмын төсөлд санал авах


6 сарын өмнө


“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх  журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. 

 Журмын шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй танилцаж, саналаа erdenebulgan.kh@nda.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
Мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмын төсөл эндээс татаж авна уу