Үзэл баримтлал


2 жилийн өмнө


  • Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал
  • Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
  • "ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО" БАТЛАХ ТУХАЙ
  • МОНГОЛ УЛСЫН 2018-2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
  • Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 02 дүгаар сарын 05-ны өдрийн 19 тоот тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 баримт бичиг