Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Баярсайхан АНУ-ын элчин сайдын яамны хэргийг түр хамаарагч Мануэл П. Миколлер-тай албан ёсны уулзалт хийлээ


1 жилийн өмнө / 2018-01-05 17:27:00 /


undefined

Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Баярсайхан АНУ-ын элчин сайдын яамны хэргийг түр хамаарагч Мануэл П. Миколлер-тэй албан ёсны уулзалт хийлээ. Уг уулзалтаар хөрөнгө оруулагчдад шаардлагатай ил тод байдал, бизнесийн орчныг сайжруулах тал дээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх талаар харилцан ярилцаж санал солилцлоо.

undefined

undefined

undefined