Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Б.Баярсайхан орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа


1 жилийн өмнө / 2018-01-31 14:38:00 /


undefined

Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Б.Баярсайхан 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдөр Төрийн ордонд 21 аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай 2018 онд Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Уг гэрээний зорилго нь “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ын хэрэгжилтийг хангах; Улсын нийгэм, эдийн засгийн бодлого; “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого” боловсруулах; “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-г үүсгэж эрхлэн хөтлөх; Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох; Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого; Концесс, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулахад талуудын хамтын ажиллагаа, үйл ажиллагааны уялдааг зохицуулах замаар төрийн болон нийгмийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэхэд оршиж байгаа юм.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined