Хэлтэс, албаны тайлан мэдээ, нэгтгэл хариуцдаг албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа


9 сарын өмнө / 2018-05-30 15:34:00 /


2018 оны эхний хагас жилийн тайлан мэдээ авах болсонтой холбоотойгоор газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албанаас хэлтэс, албаны мэдээ тайлан, нэгтгэл хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

undefined

Сургалтаар ХШҮДАА-ны дарга Л.Оюунчимэг сургалтын агуулга, тулгамдаж буй асуудлын талаар танилцуулж, албаны мэргэжилтнүүд 2017 оны жилийн эцсийн бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, төлөвлөгөөний биелэлт, тайлагналт, тайлантай холбоотой гарсан зөрчлүүд, цаашид анхаарах асуудлуудын талаар мэдээлэл хийж, харилцан санал солилцлоо.

undefined